Virksomheten

Advokat Erik Parmer kjøpte virksomheten oktober 2011, og den består i dag av Parmer selv,  advokat Helge Ekelund, og advokatfullmektig Hans Henrik Pettersen.

 

Oppstart av virksomhet

1. generasjon, advokat Jon Gudbrandsen (1881 – 1945) etablerte sin advokatvirksomhet i Fredrikshald, som byen den gang het, allerede i 1908. I 1927 flyttet han sin virksomhet til Borgergaten 30, der virksomheten fortsatt drives. I 2019 endret Erik Parmer selskapet fra et enkeltmannsforetak til akjseselskapet Advokat Erik Parmer AS. 

 

Hvorfor velge Advokatfirmaet Erik Parmer?

     ✓  Vi har lang erfaring
     ✓  Vi er fleksible
     ✓  Vi er lokalt kjent og er innarbeidet i markedet

 

Erik Parmer

Advokat

Erik Parmer tok juridikum i 1988. Han har arbeidet to år som dommerfullmektig og 10 år som politijurist i Halden. I 2002 startet han sin praksis i kontorfellesskapet Advokatene i Borgergaten. Advokat Parmer arbeider særlig med fast eiendom, tomtefeste, jordskifte, konkurs, skifte av felleseie, arverett, dødsbo, familierett, erstatningsrett, strafferett og som bistandsadvokat.

e-post:

Helge Ekelund

Advokat

Helge Ekelund avla embetseksamen ved Universitet i Oslo i 2016.  Han har tjenestegjort i 14 år som offiser i Forsvaret, både i inn- og utland. Han har utover dette arbeidserfaring som leder fra næringslivet. Advokatfullmektig Ekelund arbeider særlig med arbeidsrett, erstatningsrett, familie- og arverett og straffesaker.

 
e-post:

Hans Henrik Pettersen

Advokatfullmektig

Hans Henrik Pettersen avla embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2017. Han har arbeidet som saksbehandler i Kunnskapsdepartementet, Helsedirektoratet og Kulturetaten i Oslo kommune. Hans Henrik Pettersen har bred erfaring med mekling og gjenopprettende prosesser fra Konfliktrådet.

Advokatfullmektig Pettersen arbeider særlig som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker. Ett eksempel på frikjennelse hvor advokatfullmektig Pettersen har vært forsvarer kan leses her:Menneskesmugling. I tillegg til dette arbeider han med konkursbehandling, forvaltningsrett, samt privat- og selskapsrettslige problemstillinger.

e-post:

 

Nikolas Parmer

Advokatfullmektig

Nikolas Parmer tok mastergrad i rettsvitenskap i 2018. Nikolas har videre studert juridiske emner ved University of Western Australia. Han bistår særlig klienter innenfor fagområdene fast eiendom, familierett, arv, og dødsbo, og har i tilegg erfaring fra konkurssaker. 

 

e-post:

Hilde Johnsen

Kontorsekretær

Hilde Johnsen er den første publikum møter når de kommer inn på kontoret. Hun er alltid blid og hyggelig, og har mange viktige oppgaver på kontoret. Hun tar seg av mye bo og har lang erfaring med tallbehandling. Hilde arbeider særlig med regnskap, dødsbobehandling, og lønnskrav i konkurs.
e-post: