Virksomheten

Advokat Erik Parmer kjøpte virksomheten oktober 2011, og den består i dag av Parmer selv,  advokat Hilde Svenneby, og advokatfullmektig Helge Ekelund. 

Oppstart av virksomhet

1. generasjon, advokat Jon Gudbrandsen (1881 – 1945) etablerte sin advokatvirksomhet i Fredrikshald, som byen den gang het, allerede i 1908. I 1927 flyttet han sin virksomhet til Borgergaten 30, der virksomheten fortsatt drives.

 

Hvorfor velge Advokatene i Borgergaten?

     ✓  Vi har lang erfaring
     ✓  Vi er fleksible
     ✓  Vi er lokalt kjent og er innarbeidet i markedet

Erik Parmer

Advokat

Erik Parmer tok juridikum i 1988. Han har arbeidet to år som dommerfullmektig og 10 år som politijurist i Halden. I 2002 startet han sin praksis i kontorfellesskapet Advokatene i Borgergaten. Advokat Parmer arbeider særlig med fast eiendom, tomtefeste, jordskifte, konkurs, skifte av felleseie, arverett, dødsbo, familierett, erstatningsrett, strafferett og som bistandsadvokat.

e-post: ep@aib-halden.no

Hilde Svenneby

Advokat

Hilde Svenneby avla embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2003, etter å ha tatt de siste eksamener ved Universitetet i Wien, Østerrike.  Hun har jobbet som saksbehandler i  Utlendingsdirektoratet  og har flere års ledererfaring fra internasjonale operasjoner for FN og Flyktninghjelpen. Hilde Svenneby har også vært rådgiver og kursholder hos Infotjenester innen trygde- og arbeidsrettslige områder. Advokat Svenneby arbeider særlig med arbeidsrett, utlendingsrett, familie- og arverett, barnevern og straffesaker.

e-post: hgs@aib-halden.no

 

Helge Ekelund

Advokatfullmektig

Helge Ekelund avla embetseksamen ved Universitet i Oslo i 2016.  Han har tjenestegjort i 14 år som offiser i Forsvaret, både i inn- og utland. Han har utover dette arbeidserfaring som leder fra næringslivet. Advokatfullmektig Ekelund arbeider særlig med arbeidsrett, erstatningsrett, familie- og arverett og straffesaker.