Virksomheten

Advokat Erik Parmer kjøpte virksomheten oktober 2011, og den består i dag av Parmer selv,  advokat Helge Ekelund, og advokatfullmektig Hans Henrik Pettersen.

 

Oppstart av virksomhet

1. generasjon, advokat Jon Gudbrandsen (1881 – 1945) etablerte sin advokatvirksomhet i Fredrikshald, som byen den gang het, allerede i 1908. I 1927 flyttet han sin virksomhet til Borgergaten 30, der virksomheten fortsatt drives. I 2019 endret Erik Parmer selskapet fra et enkeltmannsforetak til akjseselskapet Advokat Erik Parmer AS. 

 

Hvorfor velge Advokatfirmaet Erik Parmer?

     ✓  Vi har lang erfaring
     ✓  Vi er fleksible
     ✓  Vi er lokalt kjent og er innarbeidet i markedet

Erik Parmer

Advokat

Erik Parmer tok juridikum i 1988. Han har arbeidet to år som dommerfullmektig og 10 år som politijurist i Halden. I 2002 startet han sin praksis i kontorfellesskapet Advokatene i Borgergaten. Advokat Parmer arbeider særlig med fast eiendom, tomtefeste, jordskifte, konkurs, skifte av felleseie, arverett, dødsbo, familierett, erstatningsrett, strafferett og som bistandsadvokat.

e-post: ep@aib-halden.no

Helge Ekelund

Advokat

Helge Ekelund avla embetseksamen ved Universitet i Oslo i 2016.  Han har tjenestegjort i 14 år som offiser i Forsvaret, både i inn- og utland. Han har utover dette arbeidserfaring som leder fra næringslivet. Advokatfullmektig Ekelund arbeider særlig med arbeidsrett, erstatningsrett, familie- og arverett og straffesaker.

 

Hans Henrik Pettersen

Advokatfullmektig

Hans Henrik Pettersen avla embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2017. Han har arbeidet som saksbehandler i Kunnskapsdepartementet, Helsedirektoratet og Kulturetaten i Oslo kommune. Hans Henrik Pettersen har bred erfaring med mekling og gjenopprettende prosesser fra Konfliktrådet.

Advokatfullmektig Pettersen arbeider særlig som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker. Ett eksempel på frikjennelse hvor advokatfullmektig Pettersen har vært forsvarer kan leses her:Menneskesmugling. I tillegg til dette arbeider han med konkursbehandling, forvaltningsrett, samt privat- og selskapsrettslige problemstillinger.

e-post: hhp@aib-halden.no