Vilkår

Vilkår

Timeprisen ligger mellom kr 1200,- og 1800,- + mva. avhengig av sakstype. I oversiktlige saker vil vi kunne gi et pristilbud på hele oppdraget.

Priseksempler

Testament:                                                                                 Fra kr. 2.400,- + mva
Ektepakt:                                                                                    Fra kr. 3.400,- + mva
Kjøpekontrakt og skjøte med tinglysing og oppgjør:        Fra kr. 12.000,- + mva

Offentlige gebyrer kommer i tillegg.

 

Flere sakstyper er dekket gjennom fri rettshjelp eller rettshjelpsforsikring.

Fri rettshjelp dekker blandt annet familiesaker, skifte av felleseie, barnevern og mange typer straffesaker. Rettshjelpsforsikring inngår i de aller fleste innboforsikringer og dekker blandt annet mange tvister i forbindelse med fast eiendom. Om din sak omfattes av fri rettshjelp eller en rettshjelpsforsikring kan avklares under en konsultasjon på vårt kontor.