Oppstart av virksomhet

1. generasjon, advokat Jon Gudbrandsen (1881 – 1945) etablerte sin advokatvirksomhet i Fredrikshald, som byen den gang het, allerede i 1908. I 1927 flyttet han sin virksomhet til Borgergaten 30, der virksomheten fortsatt drives.

Advokat Erik Parmer kjøpte virksomheten oktober 2011, og den består i dag av Parmer selv, advokatfullmektig Thea M. Storeheier, og advokatfullmektig Hilde Svenneby.

 

Hvorfor velge Advokatene i Borgergaten?

  • Vi har lang erfaring
  • Vi er fleksible
  • Vi er lokalt kjent og er innarbeidet i markedet

Erik Parmer

Erik Parmer

Advokat

Erik Parmer tok juridikum i 1988. Han har arbeidet to år som dommerfullmektig og 10 år som politijurist i Halden. I 2002 startet han sin praksis i kontorfellesskapet Advokatene i Borgergaten. Advokat Parmer arbeider særlig med fast eiendom, arverett, skifte/dødsbo, familierett, personskadeerstatning og straffesaker.

e-post: ep@aib-halden.no

Helge Ekelund

Advokatfullmektig

Helge Ekelund avla embetseksamen ved Universitet i Oslo i 2016.  Han har tjenestegjort i 14 år som offiser i Forsvaret, både i inn- og utland. Han har utover dette arbeidserfaring som leder fra næringslivet. Advokatfullmektig Ekelund arbeider særlig med arbeidsrett, erstatningsrett, familie- og arverett og straffesaker.

e-post: he@aib-halden.no

Hilde Svenneby

Hilde Svenneby

Advokatfullmektig

Hilde Svenneby avla embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2003, etter å ha tatt de siste eksamener ved Universitetet i Wien, Østerrike.  Hun har jobbet som saksbehandler i  Utlendingsdirektoratet  og har flere års ledererfaring fra internasjonale operasjoner for FN og Flyktninghjelpen. Hilde Svenneby har også vært rådgiver og kursholder hos Infotjenester innen trygde- og arbeidsrettslige områder. Advokatfullmektig Svenneby arbeider særlig med arbeidsrett, utlendingsrett, familie- og arverett, barnevern og straffesaker.

e-post: hgs@aib-halden.no