Advokatene i Borgergaten kan tilby juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder innen privatrett og offentlig rett. Vi har mange års erfaring med forhandlinger og med prosedyre for domstolene. Våre oppdragsgivere er både privatpersoner og foretak.

Advokatene

Vi har god kjennskap til lokale forhold, og god kontakt med banker, lokalt næringsliv og kommunal og statlig forvaltning.

Vårt motto

Vi har som motto å kunne gi rask og grundig behandling. Første konsultasjon vil kunne foretas på kort varsel.

Advokatforeningen-JPG